Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, March 04, 2006

Wythnos Gwyl Dewi

Ar ddydd Llun roedd rhagolygon am eira ac roedd pawb yn gobeithio am eira. Felly roedd edrych ymlaen mawr trwy’r wythnos.

Codais yn y bore ar ddydd Mawrth, roedd hi’n bwrw eira’n eithradol, ond doedd dim ond y mymryn lleiaf wedi sticio. Yn ystod yr amser chwarae cyntaf roedd pawb yn chwarae yn yr eira a rhoddodd rhywun lwmpyn i lawr fy nghefn.

Ddydd Mercher roedd hi yn Ddydd Gwyl Dewi. cawsom lawer o hwyl. yma rai o’n gweithgareddau yn yr ysgol:

Roedd holl blant yr ysgol yn gwisgo mewn lliwiau Cymreig ac yn dod a phunt efo fo i dalu am gael gwneud hynny. Roedd yr arian yn mynd i Ysbyty Alder Hay. Cawsom ddau gwis am Gymru, gwylio DVDs Cymraeg, a disgo gyda cerddoriaeth Cymraeg, a chystadleuaeth rhoi cynffon ar y ddraig a llawer o bethau eraill. Yn bwysicach na dim cawsom ginio Cymreig go iawn, gan gychwyn efo cawl cennin yno cawsom gig oen yn brif gwrs ac i bwdin cawsom gacen gri.

Ddydd Iau cafodd yr athrawon a’r plant gyfle i orffwyso a chael cyfle i fynd yn ol i’r patrwm arferol, ond roeddem yn dal i obeithio am eira. Roeddem yn clywed bod llawer iawn o eira yng Nghaernarfon.

Heddiw mae hi yn braf, ond rydan ni eisiau eira. Mae pawb arall wedi cael a dydi hynny ddim yn deg.Megan

0 Comments:

Post a Comment

<< Home