Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, February 19, 2006

Matsen yn y toiledau!

Dim llawer iawn wedi digwydd yr wythnos yma ond bod rhywun wedi tanio matsen yn nhoiled y genod ddydd Mercher. Nid oedd neb yn fodlon cyfaddef mae nhw oedd yn gyfrifol ac efallai y bydd rhaid i Mr Larsen ffonio’r heddlu.

Ar ol cinio aethom i’r Ganolfan Hamdden roeddan ni yn gwneud brake dancing, sydd yn hwyl faw. Y prynhawn yma rydan ni am gael gwers gelf gyda Mrs Harris a rydw i’n edrych ymlaen yn arw at hynny.

Elain

2 Comments:

At 5:36 PM, Blogger Nic Dafis said...

Brake dancing? Wyt ti'n siwr am hyn? ;-)

 
At 3:40 AM, Blogger Ysgol yr Eifl said...

Ydw diolch yn fawr. Amy Jane sydd yn dangos i ni sut i ddawnsio.
Mi bostiwn ni lun wythnos nesaf os ydych chi eisiau.

 

Post a Comment

<< Home