Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, March 12, 2006

Ysgol Werdd a llwyddiant yn rhagbrofion yr Urdd

Ddydd Sadwrn cafodd y genod oedd cymerd rhan yn rhagbrofion yr Urdd ym Motwnog lwyddiant. Daethant yn gyntaf yn y gystadleuaeth cerdd dant, a daethant yn gyntaf, ail a thrydydd yn y gystadleuaeth chwythu corn.

Dydd Mercher cawsom wasanaeth am y Cynllun Ysgol Werdd. Mae’r ysgol yn ceisio cael y fedal efydd yn y cynllun eleni – ac yna byddwn yn ceisio cael medalau arian ac aur.

I gael y fedal byddwn yn ceisio cadw ein hysgol a ein pentref yn hardd a glan. Rydym wedi planu coeden yn yr ardd ac wedi arwyddo siarter i ddweud beth ydym am ei wneud. Tros yr wythnosau nesaf byddwn yn ceisio finiau yn Nhrefor, yn rhoi posteri i fyny yn dweud wrth bobl am beidio a thaflu sbwriel, yn dweud wrth rieni’r ysgol am ail gylchu ac yn ceisio gwneud yn siwr nad oes cemegolion sy’n ddrwg i’r amgylchedd yn cael eu defnyddio.Posteri'r babanod.


Haydn

0 Comments:

Post a Comment

<< Home