Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, May 14, 2006

Diwrnod Celtaidd

Ddydd Iau mi aeth blwyddyn tri a pedwar i Nant Gwyrtheyrn i ddysgu am y Celtiaid. Yn y bore cawsom stori o’r Mabinogi gan Catherine Aran. Wedyn aethom allan at Dafydd i’w helpu i orffen ty Celtaidd.. Cawsom hwyl yn gwneud hyn . Wedyn roedd rhaid i ni orffen stori oedd Nefyn wedi ei ddechrau. Wedyn cawsom fwyd ac amser chwarae bach. Ar ol amser chwarae aethom at y ty Celtiaidd eto i helpu Dafydd. Wedyn aeth Catherine Aran at ii ddarllen y stori roeddem wedi ei chreu. Cyn mynd adref cafodd pawb gyfle i ‘sgwennu ei enw mewn llythrenau Celtaidd.

Wiliam a Jac0 Comments:

Post a Comment

<< Home