Blog Ysgol yr Eifl

Thursday, May 04, 2006

Yn ol yn yr ysgol.

Dydd Llun daethom yn ôl i’r ysgol ar ôl pythefnos o wyliau Pasg. Daeth Hayley, Elin, Elen a Beth yn ol i’r ysgol am wythnos o brofiad gwaith. Maen nhw ym mlwyddyn 10 yn Ysgol Glan y Mor ar hyn o bryd.Genod Ysgol Glan y Mor.

Hefyd rydan ni wedi ail ddechrau gwersi nofio am y tro gyntaf ers y flwyddyn diwethaf. Roedd yn hwyl cael nofio unwaith eto efo’r ysgol, Roedd rhaid i ni nofio’n rhydd a nofio cefn , nofio brogan a nofio pili pala. Roedd rhai o’r plant bach yn nofio am y tro cyntaf un.

Ddydd Mercher daeth Katy Woodington i’r ysgol o’r British Heart Foundation i son am sut i edrych ar ol ein calonau. Daeth a rhaffau sgipio i’n hysgol, a rwan byddwn yn sgipio pob dydd Gwener yn ogystal a rhedeg a nofio pob dydd Llun.Rhiannon yn sgipio.

Ar ôl yr ysgol aeth Adran yr Urdd i Borthmadog i chwarae pel-droed saith bob ochr.

Ddydd Iau aeth blwyddyn 6 i Ysgol Glan y Mor i weld y lle am y tro cyntaf. Cawsom ddwy wers Technoleg efo Mr Pleming a cawsom fathemateg efo Mrs Williams. Cawsom ginio yno hefyd. Roeddem yn cael dewis beth oeddym eisiau i’w fwyta.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home