Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, March 25, 2006

Ymweliad a Phorthmadog

Dydd Mercher cawsom lawer o hwyl. Aeth 4 o plant o flynyddoedd 3,4,5,6 i Borthmadog i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ‘Gemau’r Gymanwlad’ Roedd yna ddeg o ysgolion yna i gyd, a cafodd pawb ei roi mewn un o 14 o ‘gwlad’. Wedyn cawsom chwarae pel droed, rygbi, hoci, a pel rwyd. Roedd plant o pob ysgol ym mhob gwlad.


Y chwaraeon ym Mhorthmadog

Bydd plant dosbarth Mrs Harris yn cynnal gwasanaeth heddiw sef dydd Gwener a bydd y rhieni yn dod i’w gweld. Gwasanaeth am ysgolion ers talwm a’r Welsh Not fydd o. Byddwn yn hel casgliad at Ysbyty Alder Hay. Rydym yn edrych ymlaen yn arw i weld y gwasanaeth.


Wiliam. Fo oedd yn actio O.M Edwards yn y gwasanaeth.

Alun Meirion

0 Comments:

Post a Comment

<< Home