Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, May 24, 2006

Oen a Chi ar Dir yr Ysgol

Ddydd Mercher diwethaf daeth ci ar dir yr ysgol. Roedd y ci yn coethi yn uchel iawn pan roedd pawb allan. Wedi amser chwarae ffoniodd Mr Larsen y rhif oedd wedi ei fachu i gwddf y ci, ond doedd y bobl yn gwybod dim amdano. Ci du oedd o. Erbyn amser mynd adref roedd o wedi mynd.

Wedyn ddydd Iau daeth oen ar dir yr ysgol yn y bore. Felly dywedodd Megan a fi wrth y plant i gyd i basio yr oen yn ddistaw bach. Erbyn i ni fynd allan i chwarae roedd yr oen wedi mynd.

Prynhawn dydd Gwener oedd diwrnod diwethaf Miss Huws yn yr ysgol. Mae hi wedi bod yma am fis o’r Coleg yn dysgu sut i ddysgu efo’r babanod. Cafodd arwain pawb wrth gynhesu i fyny am y sgipio ar ei diwrnod olaf yn yr ysgol
Lauren ac Elain

1 Comments:

At 3:19 AM, Blogger Aran said...

Helo!

Oes modd gwneud y llun yn llai (go-iawn, yn hytrach na'r rheoli oddi fewn i Blogger) fel nad yw'n creu hafoc yn y Blogiadur.com?

Diolch yn fawr iawn!

Aran

 

Post a Comment

<< Home