Blog Ysgol yr Eifl

Friday, July 21, 2006

Wythnos ddiwethaf y flwyddyn ysgol

Dydd Mawrth aeth yr ysgol i gyd am dro i lan y mor, ond erbyn cyrraedd roedd yna ogla yna, felly roedd rhaid i ni i gyd i cae swings i cael picnic.Dydd Gwener, yd’r diwrnod diwethaf i blant blwyddyn 6. Mae pawb yn arwyddo ein crys polo ni. Rydym wei gorffen ein gwaith i gyd ac rydym yn cael edrych ar fideo o’r mabolgampau a chwarae gemau cyfrifiadur.


Yn gynharach yn yr wythnos cafodd Guto newyddion da – fo sydd wedi ennill cystadleuaeth gan y Gwasanaeth Masnachol i ddewis tim gorau ar gyfer cwpan y byd.Ar ddiwedd y dydd cafodd Miss Griffith flodau ac anrheg gan blant yr Urdd i ddiolch iddi am ei gwaith caled efo nhw trwy'r flwyddyn.

Dyma lun ohonom ni ar ein diwrnod diwethaf.
Brodie, Alun, Hywel a Megan.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home