Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 17, 2006

Anfon y parseli tegannau ar wythnos wyntog

Mae wedi bod yn wythnos wlyb a gwyntog a dydym ni ddim wedi cael mynd ar y gwair i chwarae.

Mae y bocsus wedi Christmas Child wedi mynd i Gapel Maes Neuadd ar ol i mam Megan ddod i’w nol nhw, a byddan nhw yn eu hanfon i blant bach tlawd mewn gwledydd pell. Bocsus yn llawn o’n hen degannau ni ydyn nhw – ond mae’n dda gan blant bach tlawd eu cael nhw.


Roedd y pwll yn oer iawn ddydd Mercher a dydd Iau ac roeddem yn meddwl na fyddai neb yn medru nofio ddydd Gwener – ond roedd pob dim yn iawn erbyn heddiw.

Daeth Valmai efo ni ddydd Iau a son am y gors llawn drain yr ydym ni am ei throi yn ardd. Gardd wyllt ydi’r enw y byddwn yn ei roi arni.Elin a Sera

0 Comments:

Post a Comment

<< Home