Blog Ysgol yr Eifl

Friday, September 29, 2006

Mynd i Barc Padarn a rhedeg o gwmpas y cowt

Dydd Iau roedd pawb yn yr ysgol yn rhedeg o gwmpas y trac. ‘Rydan ni’n gwneud hyn pob bore dydd Gwener pan mae’r tywydd yn braf. I redeg 2km mae’n rhaid i ni redeg o gwmpas y trac 20 o weithiau. Mae o’n hwyl ac yn ffordd dda o gadw’n ffit – ond mae o hefyd yn waith caled.
Prynhawn dydd Iau aeth plant bl 3,4,5 a 6 i Parc Padarn yn Llanberis er mwyn gweld sut oedd pobl wedi newid lle oedd wedi cael ei ddifetha gan ddiwydiant yn lle del unwaith eto. Cawsom weld pob math o bethau, ac ar y diwedd cawsom weld ffilm.Roedd tren, lle deifio, llwybrau i fynd am dro, cwch, amgueddfa chwarel, canws, amgueddfa ysbyty a phob math o bethau eraill yno.Wiliam a Liam

0 Comments:

Post a Comment

<< Home