Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, September 30, 2006

Rhoddion gan Glwb y Twr a Chapel Bethania

Daeth dau rodd i law yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Cafwyd £100 gan Gapel Bethania. Yn anffodus bydd y capel yn cau yn ystod y misoedd nesaf.

Cafwyd hefyd £67 gan Glwb y Twr. Roeddynt wedi codi'r pres mewn barbiciw yn ystod yr haf.

Diolch yn fawr iawn i'r capel ac i'r clwb.

CL

0 Comments:

Post a Comment

<< Home