Blog Ysgol yr Eifl

Friday, December 01, 2006

Blogio pob dydd

Mae'r plant wedi bod yn blogio'n ddyddiol yr wythnos yma, ac mae eu blogiau wedi cael eu dangos ar wefan Ffeil.

Dyma rai o'r blogiau:

CL

Dydd Llun,

Mae hi’n reit wyntog heddiw ym mhob man. Oherwydd y gwynt nid ydym wedi cael mynd allan i chwarae o gwbl.

Dim ots, cafodd pawb gacennau blasus, yn lle y ffrwythau yr ydym yn eu cael pob bore, gan fam Guto. Roedd Guto yn cael ei benblwydd yn 6 oed ddoe.Mae’r ysgol yn llawn o esgidiau hefyd – rydym yn hel hen esgidiau ar gyfer y rhaglen Blue Peter a daeth llawer iawn, iawn o esgidiau i’r ysgol heddiw.Elain, Haydn a Lauren

Dydd Mawrth

Heddiw cawsom wasanaeth diddorol. Cawsom ein tystysgrifau sgiliau dwr am nofio’n dda yn y Ganolfan Hamdden.Cawsom hefyd dystysgrif gan Ysbyty Alder Hay am hel pres iddynt. Roeddem ni wedi hel £200 iddynt mewn gwasanaethau y llynedd. Cawsom hefyd wybod ein rhannau yn y gwasanaeth Nadolig, Elain ydi Babwshca, teithiwr a phlentyn ydym ni.Neithiwr roedd rhai ohonom ynn Ngwasanaeth Sul yr Urdd (ar nos Lun), oedd wedi ei drefnu gan Llinos Roberts a cawsom fferins ar y diwedd.Dafydd a Jac


Dydd Mercher

Dydd Mercher olaf Mis Tachwedd ydi hi heddiw ac fe gawsom danjarins o’r siop ffrwythau. Roedd arogl da arnynt ac roeddynt yn gwneud i ni deimlo bod ‘Dolig yn agosau, ac rydym yn edrych ymlaen yn arw at ‘Dolig.

Pob Nadolig rydym yn ael parti yn yr ysgol,ond y tro hwn rydym yn cael un arbennig. Rydym yn cael mynd i Bwllheli i weld y pantomeim, ac wedyn ar y ffordd yn ol rydym yn stopio yn Glasfryn i gael ein parti ac ar ol bwyta rydym am gael bowlio deg. Os ydym ni’n blant da efallai y daw yr hen Sion Corn efo anrhegion i ni.

Nid y tanjarins ydi’r unig beth i’n hatgoffa bod ‘Dolig ar y ffordd. Mae’r gwasanaeth ‘Dolig mewn pethefnos, ac rydym wedi cael gwybod pwy ydi pwy ddoe. Babwshca ydi Elain, y Tri Gwr Doeth yw Lauren,Rhiannon a Molly ac mae llawer mwy o gymeriadau diddorol. Rydym yn dechrau ymarfer o ddifri heddiw.

Rhywbeth arall sydd yn gwneud i ni feddwl am y Nadolig ydi yr addurniadau Nadolig sydd i’w gweld yn ffenestri llawer o dai yn Nhrefor. Mae llawer o obl wedi addurno yn barod - pobl fel Dafydd a Rhiannon ac Anti Bet ac yn o fuan bydd pob man yn Nhrefor wedi ei oleuo. GOBEITHIO.Ty mwyaf llachar Trefor - ty Anti Bet.

Elain a Lauren

Dydd Iau

Mae wedi bod yn wythnos wlyb a gwyntog, ac ni chawsom fynd allan yn ystod yr amser chwarae cyntaf. Ond roedd y tywydd yn ddigon da i ni fynd allan i redeg. ‘Rydan ni i gyd yn rhedeg 2km pob bore dydd Iau.

Daeth Valmai i’r ysgol y prynhawn yma. Valmai ydi mam Geraint, ac mae hi wedi bod yn paratoi gardd wyllt i ni yn yr ysgol. Cawsom liwio llun o bryf genwar a cawsom roi pridd a thywod a dail mewn bocs efo gwydr ar ei ochr, a llenwi’r twb efo pryfaid genwair. Rydw i a Luke yn gorfod rhoi dwr yn y bocs un waith pob dau ddiwrnod. Byddwn yn gallu astudio bywyd y pryfaid genwair yn ystod yr wythnosau nesaf.
Jac a Rhiannon

HEDDIW CAWSOM DDIWRNOD SGIDIAU GWIRION GWISGODD LOWRI SLIPARS GWYN FFLYFFI, GWISGODD ELLIE RHAI TEDI A SIONED A RHIANNON RHAI PINC.

GWISGODD ELAIN RHAI TRAED DREWI A GWISGODD YR HOGIAU RHAI WELINGTONS.

AETHOM I BWLLHELI I WNEUD YMARFER CORFF DOEDD MR LARSEN DDiM YNA HEDDIW I DDYSGU DAWNSIO (WEL TRIO GWNEUD HYNNY) FELLY MRS HARRIS OEDD YN EIN DYSGUAC ROEDD HI’N LLAWER GWELL AM DDAWNSIO NA MR LARSEN.

LOWRI AC ELLIE

0 Comments:

Post a Comment

<< Home