Blog Ysgol yr Eifl

Friday, March 02, 2007

Eisteddfod Gwyl Ddewi

Ddoe roedd hi’n Ddydd Gwyl Dewi a cawsom eisteddfod ysgol yn festri Capel Maes y Neuadd. Roedd pawb yn dda iawn. Elyrion wnaeth ennill, daeth Hendre yn ail, Ceiri yn drydydd a’r Eifl yn bedwerydd. Roedd o yn hwyl fawr. Glesni Owen, Rhian Parry ac Enlli Griffith oedd yn beirniadu, ac Alun Roberts oedd yn arwain.Tim Elyrnion yn dathlu.

Yn ystod yr wythnos oedd y timau i gyd yn ymarfer yn galed, ac roedd Lauren mewn stres mawr yn ceisio cael trefn ar dim yr Eifl.

Dechreuodd y clwb plant nos Fercher. Roedd Llinos Roberts a mam Nonn yno efo’r plant a cafodd y plant wneud amlinelliad ohonyn nhw eu hunain a’i addurno efo ffoil.Clwb Plant

Molly a Elizabeth

0 Comments:

Post a Comment

<< Home