Blog Ysgol yr Eifl

Tuesday, March 20, 2007

Ymweliad a Segontium

Ddydd Mercher aeth plant blwyddyn 3,4,5 a 6 i Segontiwm yng Nghaernarfon i ddysgu mwy am y Rhufeiniaid. Roedd caer Rufeinig fawr iawn yn Segontium ers talwm, ac mae ei gweddillion i’w gweld hyd heddiw. Mae yna amgueddfa fach yno hefyd.Roedd rhaid i ni rannu i mewn i ddau dim. Aeth tim Mrs Harris i mewn i’r amgueddfa yn gyntaf a siaradodd dyn efo ni am oes y Rhufeiniaid a dangos rhai o’r pethau yn yr amgueddfa i ni.. Roedd tim Mr Larsen allan yn siarad am yr hen gaer ac yn mesur y waliau.
Luke a Lowri

0 Comments:

Post a Comment

<< Home