Blog Ysgol yr Eifl

Friday, March 30, 2007

Trawsfynydd, sillafu noddedig a sioe

Dydd Mawrth aethom i Drawsfynydd i gael hwyl efo gwyddoniaith. Cawsom hwyl a chawsom ddysgu llawer am wyddoniaeth. Roeddem yn teithio am bron i awr ar y bws. Ar ol dysgu am flodau cawsom wneud blodau papur efo partner. Cawsom weld sioe, gwneud gwaith efo tywod a gweithio efo lliwiau gwahanol. Cafodd pawb wobr o bensel a tedi ar y diwedd.

Dydd Iau roeddem yn cymryd rhan mewn sillafu noddedig er mwyn codi pres i’r ysgol. Gobeithio y byddwn wedi codi llawer iawn o bres.

Heddiw ydi diwrnod diwethaf y tymor, a cawsom sioe Rownd a Rownd gan rai o’r genod. Maen nhw’n hoffi gwneud sioe i ni ar y diwrnod olaf. Roeddynt yn action yn dda iawn.

Dafydd a Jac.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home