Blog Ysgol yr Eifl

Wednesday, July 18, 2007

Mabolgampau'r Ysgol

Dydd Llyn a Dydd Mawrth roeddem wedi bod yn ymarfer am y mabalgampau. Erbyn chwech o’r gloch cawsom y mabolgapau go iawn.

Ceiri ddaeth yn gyntaf Elernion yn ail, Eifl yn drydydd a Hendra yn bedwerydd. Roeddym a ni yn lwcys iawn oherydd roedd y tywydd mor bra far ol haf mor wlyb. Gwnaeth y timau faneri ar gyfer y mabolgampau. Cafodd pawb hwyl fawr.

Elin

Codwyd £280.50 tuag at y Gymdeithas Rhieni a £50 tuag at apel Elan. Diolch i bawb.

CL


0 Comments:

Post a Comment

<< Home