Blog Ysgol yr Eifl

Friday, June 29, 2007

Y glaw'n difetha pethau

Dydd Llun roedd plant blwyddyn 3,4,5,6 i fod i fynd am dro i ben yr Wyddfa. Ond cafodd pawb ei siomi am hi yn rhy wyntog ac yn bwrw glaw. Roedd pawb yn drist ofnadwy.

Ddydd Mercher aethom i Ysgol Cymerau i chwarae rowndars a pheldroed.

Collodd y genod ddwy cael un gem gyfartal ac ennill y gem yn erbyn Cymerau am y tro cyntaf erioed. Tarrodd Molly y bel yn bell a chael rowndar. Yn y peldroed enilliodd yr hogiau mawr un gem, cael dwy gem gyfartal a cholli un gem. Sgoriodd Jac a Chris un gol yr un. Roedd hi yn bwrw glaw yn sobor iawn ar adegau ac roeddem ni yn gorfod mynd adref oherwydd ei bod yn bwrw gormod.


Ddydd Gwener aethom i nofio i Bwllheli. Roeddem yn dysgu sut i wneud scylio. Roedd o yn hwyl a chawsom ymarfer ar y cefn ac roedd pawb yn ei wneud o yn dda.

Rydym ni wedi darllen dros ddwy filiwn a hanner o eiriau fel rhan o’r cynllun darllen miliwn o eiriau.

Roedd newyddion da arall hefyd - daeth a pili palas yn nosbarth Miss Griffith allan o'u piwpa - er bod pawb yn meddwl eu bod nhw wedi marw.Ar Ddydd Iau daeth PC Meurig Williams i'r ysgol i ddweud wrthym mor bwysig ydi hi peidio siarad efo pobl ddieithr.Roedd Lois Harris yn gwneud profiad gwaith yma am wythnos, ac roedd Awen o Goleg Meirion Dwyfor.

Elain a Sioned

0 Comments:

Post a Comment

<< Home