Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, June 16, 2007

Ymweld a Phlas Tan y Bwlch a chystadleuaeth rownderi

Ar Llun a Mawrth cawsom gystadleuaeth rownderi ac roedd werth gweld wyneb Stuart, capten Ceiri pan gafodd y gwpan ar brynhawn dydd Mawrth. Elyrnion oedd yn ail, Hendre oedd yn drydydd a’r Eifl oedd yn olaf.Ar ddydd Mercher aethom i Blas Tan y Bwlch i ffair bioamrywiaeth. Roedd ysgolion eraill yna hefyd, sef Ysgol Llanaelhaearn, Ysgol Rhydyclafdy, Ysgol Waenfawr ac Ysgol y Garreg. Ar ol i bawb gyrraedd cawsom sioe wyddoniaeth gan ddyn o’r enw Ian. Dangosodd i ni sut i wneud pob math o bethau - fel ffrwydro cwstad.
Hefyd cawsom enwi dail a mynd allan i ddal trychfilod sy’n byw mewn coed sydd wedi marw. Daliodd Chris genna goeg a neidr fach, dennau. Wedyn cawsom ein cinio ar y balcony

Wedyn cawsom wneud gwaith am fywyd y mor, ac am y goedwig. Cawsom weld pob math o bethau diddorol sy’n byw yn y mor. Ar ddiwedd y prynhawn aethom i’r labordy lle’r oedd pob math o anifeiliaid a phlanhigion i edrych arnynt a’u hastydio.

Mae heddiw yn ddiwrnod arbennig o bwysig am ein bod ni wedi cyrraedd miliwn o eiriau yn y Cynllun Miliwn o Eiriau - a dydan ni ond wedi bod wrthi ers dau fis a hanner.

Sioned ac Elizabeth.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home