Blog Ysgol yr Eifl

Friday, June 08, 2007

Elan yn gwella a'r plant bach yn mynd i Glynllifon

Ddydd Llun daeth pawb yn ol i’r ysgol yn ddiogel ar ol y gwyliau hanner tymor braf. Yn yr prynhawn ysgrifennodd pawb lythyrau i Elan. Roedd pawb wedi ysgrifennu joc yn eu cardyn iddi.

Ddydd Mercher aeth plant dosbarth y babanod am dro i Glynllifon. Roedd pawb wedi mwynhau yr ymweliad yn fawr. Cawsant fyndi ogof lle’r oedd tegannau yn sownd yn y wal. Wedyn daeth y plant bach o hyd i ogof arall ac roeddant yn gwaeddi ei henwau ac roeddant yn ei glywed yn ateb yn ol iddynt.Yn yr amffii theatr canodd pawb, a chanodd Geraint ar ei ben ei hun. Gwelsant dy y tylwyth teg a hefyd goeden fawr y mwnciod. Aethant yn eu blaenau a gwelsant goeden oedd wedi dod o America a choeden afalau o Ynys Enlli. Ar ol yr holl hwyl aethant adref.

Ddydd Iau aeth Mrs Harris i weld Elan a mynd a’r holl lythyrau efo hi. Dywedodd Mrs Harris bod Elan wedi blino braidd ond ei bod yn hoffi’r cardiau ac yn edrych ymlaen i gael dod adref.

Hefyd daeth athrawes o Ysgol Glan y Mor i roi gwers Gymraeg i blant blwyddyn 6 ddydd Iau, a daeth Miss Llinos Griffith i siarad efo ni ddydd Gwener hefyd.

Elain a Lauren

0 Comments:

Post a Comment

<< Home