Blog Ysgol yr Eifl

Friday, April 11, 2008

Ymweliad ag Ysgol Glan y Mor

Dydd Gwener bu hogiau a genod blwyddyn chwech i’r ysgol uwchradd, sef Ysgol Glan y Mor. Roedd yna ddwy ysgol yn hefo ni, ysgol Llanaelhearn ac Ysgol Pentreuchaf. Roeddem ni yn cael ein rhannu i ddau grwp ac roedd yr hogiau yn cael gwneud Ffraneg a Hanes.

Roeddem ni yn edrych ar luinau o’r Ail Ryfel Byd yn y wers hanes, a cawsom siarad ychydig o Ffrangeg yn y dosbarth Ffrangeg.

Roedd pawb yn cael cinio yna Cafodd rhai pobl chips, pizza, fish fingers, cyri, diod a phwdin.

Wiliam a Dafydd

0 Comments:

Post a Comment

<< Home