Blog Ysgol yr Eifl

Friday, January 11, 2008

Ail gychwyn yn yr ysgol ac ymweliad gan yr NSPCC

Ddydd Mawrth daethom yn ol i'r ysgol ar ol wythnos o wyliau. gofynodd Mr Larsen beth gawsom yn anrhegion Nadolig. Roedd Luke wedi cael tedi. Roedd Elli wedi bod ar ei gwyliau i. Dydd Mercher cawsom fynd i ddosbrth Mrs Harris i wneud celf.

Ddydd Iau daeth Mr Davies o'r NSPCC i'r ysgol i son sut i gadw yn saff ac i ofyn i ni hel pres i'r NSPCC trwy wneud cynllun sillafu noddedig. Byddwn yn gwneud hynny wythnos nesaf. Roedd y tywydd yn ofnadwy o wlyb ar y diwrnod hwnnw ac roedd dwr ar hyd y lonydd ym mhob man.Mr Dennis Davies o'r NSPCC.
Ellie, Elin a Leah

0 Comments:

Post a Comment

<< Home