Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 09, 2007

Tri ymweliad mewn un diwrnod

Dydd Llun oedd diwrnod cyntaf ein Clwb Brecwast newydd. Mae tua 20 ohonom yn dod i'r ysgol yn fuan ac yn cael brecwast efo Anti Sian, mam Rhiannon a Dafydd ac Anti Sian, mam sion Rhys. Anti Mandy, mam Adam fydd yn gwneud y bwyd i ni. Rydym wedi cael hwyl yn yr wythnos gyntaf beth bynnag.

Ddydd Mercher daeth Mr Geraint Jones, sef taid Elin yn yr p’nawn i son am Bantagonia. Bu Mr Jones ar wyliau yno ers talwm. Wedyn daeth y fan llyfrgell a chawsom fenthyg llyfrau.

Ar ddydd Iau dyma dynas yn dod i son wrthym ni am y Cynulliad Cenedlaethol. Cawsom wybod am y pleidiau i gyd, gweld lluniau a chynnal ffug etholiad. Dyma lun o Mrs Williams o'r Cynulliad.Dechreuodd y bocsys Dolig ddod i fewn. Bydd Capel Maesneuadd yn gofyn i ni hel bocsys yn llawn o anrhegion pob blwyddyn ar gyfer plant bach mewn gwledydd pell sydd heb ddim byd o gwbl.Elizabeth ac Ellie

1 Comments:

At 9:26 AM, Blogger Linda said...

Gobeithio i bawb fwynhau'r sgyrsiau ar Batagonia a'r Cynulliad.
Pob hwyl i chi ar y bocsus Nadolig :)

 

Post a Comment

<< Home