Blog Ysgol yr Eifl

Friday, October 26, 2007

Sioe Arall

Dydd Llun doedd Mr Larsen ddim yn ysgol ac roedd blant blwyddyn 5 a 6 efo Mrs Harris oedd hi yn union fel diwrnod cyffredin efo pawb yn gwneud eu gwaith.

Ddydd Mercher cynhaliodd rai o’r genethod sioe ac roedd pawb yn ei hoffi fo. Cawsom hwyl yn diwedd pan ddaeth yr hogiau i ddawnsio efo ni.

P’nawn dydd Iau roeddem ni efo Mrs Harris a cawsom wylio y teledu ac roeddem yn meddwl ein bod yn gweld Mr Larsen ar y teledu.Elin a Non

0 Comments:

Post a Comment

<< Home