Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 16, 2007

Wythnos ddigon distaw

Dydd Iau; pan ddaeth Dylan i’r ysgol i ddysgu Rhiannon, Elin, Lowri W, Lowri O ac Adam sut i ganu corn roedd hi’n ddiwrnod rhyfedd braidd am nad doedd Mrs Harris na Miss Griffiths ddim yma, roeddynt wedi mynd i rhywle ar gwrs. Ar ol cael y wers cawsom redeg a gwneud 20 cylch.

Dydd Gwener: Rydan ni yn mynd i’r Ganolfan Hamdden ar ol cinio. Roedd dosbarth Miss Griffith a Mrs Harris yn gwnued gymnasteg fel ni. Rydan ni dal i darllen miliwn o eiriau. Rydan ni yn dal i wneud miliwn o eiriau a dydyn ni ddim yn bell iawn o fod wedi darllen 4 miliwn gair erbyn hyn.

Yn anffodus dydan ni ddim yn cael mynd a teganau allan oherwydd bod plant ddim yn eu cadw nhw.

Elin a Molly

Blog arbennig gan Elin i ddod wythnos nesaf.

CL

0 Comments:

Post a Comment

<< Home