Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 30, 2007

Catherine Aran a thaith i Glynnog

Rydan wedi bod yn ymarfer ar gyfer ein gwasaneth Nadolig yn galed. Bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal yn Eglwys San Sior ar nos Fercher, Rhagfyr 12. Mae rhai plant wedi goro aros i mewn amser chwarae i ymarfer y caneuon Nadolig. Mae hi wedi bod yn wythnos lawog.

Yr wythnos diwethaf daeth Catherine Aran i ddangos i ni sut i ‘sgwennu stori dda, ac mi gawsom gyfle i ‘sgwennu stori wedyn.Hefyd wythnos diwethaf aeth plant blynyddoedd 3,4 a 5 i Ganolfan Uwch Gwyrfai yng Nghlynnog ac i Rosgadfan ar ymweliad. Dyma adroddiad gan Non a Leah.

Dydd Iau aeth blwyddyn 3,4 a 5 i Glynnog yn y bore i ddysgu am dan byd nature. Roedd Twm Elias yn dweud ychydig o jocs ac hefyd roedd o yn canu ychydig o ganeuon. Dangosodd lunia. Wedi dangos y lluniau aethom efo pardnar allan i’r ardd wyllt i chwilio am flodau. Wedi hynny cawsom liwio a gwneud llunia. Am tua 12:00 cawsom ginio yng Nghlynnog.

Wedyn aethom ar y bws i Rosgadfan i dy Kate Roberts. Cawsom glipfwrdd a phensal ac aethom i’r ty. Roedd yna spicyrs yn gwneud synau bob ryw ychydig. Wedyn aethom i fyny rhyw fryn a clywsom chwedl. Roedd y chwedl yn un da ac erbyn y diwedd roedden ni bron iawn a hedfan i Ynys Manaw. Roeddem ni wedi lapio Leah rownd hefo sgarff. Wedyn ar ol cael y chwedl dyma ni yn mynd adref i Drefor ar y bws.


Sioned ac Elin

1 Comments:

At 1:25 PM, Blogger Emma Reese said...

Mi faswn i'n hoffi darllen eich storiau.

 

Post a Comment

<< Home