Blog Ysgol yr Eifl

Friday, November 30, 2007

Diwrnod yn y Felinheli

O bryd i'w gilydd bydd y plant yn blogio am rhywbeth sydd wedi digwydd yn eu hamser eu hunain. Isod mae Elin a Sera yn 'sgwennu am drip yn y car i Felinheli (ac a barnu oddi wrth y lluniau i Ddinas Dinlle efallai ar y ffordd).

Roedd yna llond car o blant efo tad Elin yn dreifio ac roedd mam Elin yn y set yn ymyl y dreifar ac roedd Geraint a Guto yn y cefn ac Elin a Sera yn y bwt

Dyma ni i gyd yn cychwyn am y Felinheli, ac ar ol cyrraedd rhoddodd pawb ei sibwts, a dyma Sera yn tynnu jaced a rhoi ei chot. Dyma ni i gyd yn cychwyn am y traeth ond roedd Sera mor oer fel bod dad gorfod mynd a Sera i’r car i nol ei chot.

Roedd y lan y mor yn oer iawn a dyma Guto yn neidio i bwll dwr ac roedd o yn socian. Roeddem ni yn mwynhau yr awyr iach a’r olygfa onddyma hi yn dechra bwrw yn ofnadwy. Neidiodd pawb dros y ffens a mynd o dan do. Roedd Guto a Geraint y canu dros y lle i gyd. Wedi iddi hi stopio bwrw aethom i chwilio am y car.

Ar ol dipyn cawsom ni hoe bach. Roedd mam Elin di bod yn tynnu llwyth o luniau pan oedd Elin a Sera yn gorwedd ar y llawr ac roedd Gerain a Guto yn chwarae cwffio. Roedd mam a dad elin yn gorffwys am funud bach.

Wedi cyrraedd adref ffoniodd Glyn a Dewi i ddweud bod eu car yn sownd yn y tywod. Aeth Elin a dad yna i helpu. Clymodd dad raff i’n car ni a char Glyn a cychwyn y Dyma y rhaff yn malu, ond yn lwcus yn diwdd roedden a nhw yn iawnElin a Sera

0 Comments:

Post a Comment

<< Home