Blog Ysgol yr Eifl

Friday, April 11, 2008

Jade, Kirsty a Miriam yn dod yn ol

Rydym ni, Jade, Kirsty a Miriam wedi dod i ymweld a Ysgol Yr Eifl Trefor. Rydym yn mlwyddyn deg ac ar brofiad gwaith am wythnos gyda Ysgol Glan Y Mor. Fe wnaethom ddewis dod i Ysgol Trefor er mwyn cael profiad i weithio gyda plant. Rydym wedi bod yn newid y dosbarth rydym ynddo. Rhain yw blynyddoedd meithrin at flwyddyn 6. Rydym wedi bod yn cael cymryd rhan yn ei gwersi, grando arnynt yn darllen ac yn helpu rhai plant sillafu. Rydym hefyd wedi bod yn helpu gwneud pethau at yr Ysgol e.e gwneud llyfr gyda llyniau plant blwyddyn 0, 1 a 2 yn y ganolfan hamdden. Hefyd rydym wedi bod yn tacluso llawer o lefydd!! Mae’r tair ohonynt wedi mwynhau cael profiad o weithio yma, mae’r plant a athrawon wedi bod yn dda hefo ni a bysant yn hoffi diolch i Mr Larsen am ein cymryd ni.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home