Blog Ysgol yr Eifl

Sunday, April 20, 2008

Garddio a gwnio

Ar ddydd Llun cafodd pawb ffrae braidd oherwydd bod roeddem i fod i wneud chwareaon, ond angofiodd llawer o plant eu ddillad.

Ar ddydd Mawrth roeddem yn gorfod dod a phren a rowlyn papur toilet i’r ysgol am ein bod yn gwneud modelau clai gyda Mrs. Harris efo’n gwaith celf.

Ar dydd Gwener, sef heddiw, cawsom nifer o ymwelwyr. Daeth mam a dad Elin a mam Geraint i’r ysgol i’n helpu ni i wneud gardd.

Yn hwyrach ymlaen cawsom redeg a daeth Mrs. Larsen i’r ysgol i helpu rhai o’r plant efo’u gwnio.Elizabeth.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home