Blog Ysgol yr Eifl

Saturday, September 06, 2008


Dydd Llun doedd yna ddim ysgol – hwnnw oedd diwrnod olaf y gwyliau.

Dydd Mawrth roedd hi yn ddiwrnod cyntaf yn nol yn ysgol ac roedd yna blant newydd yn cychwyn yn yr ysgol, ond doedden nhw ond yn aros yma tan 11:00 o’r gloch. Fe wnaeth pawb bihafio ac roedd pawb wedi mynhau.

Eu henwau oedd Cian, Liam, Delwyn, Jamie, Mari a Caron.

Hefyd roedd dwy berson wedu tyfu yn cychwyn yma. Daeth Laura yn ol atom ni – a bydd hi’n gweithio efo’r plant mawr ar ddyddiau Mawrth, Iau a Gwener. Hefyd bydd Miss Healy yn gweithio efo’r plant bach pob bore.

Gan Leah
0 Comments:

Post a Comment

<< Home