Blog Ysgol yr Eifl

Monday, July 21, 2008

Lluniau wythnos olaf

Neb yn teimlo fel 'sgwennu blog yr wythnos yma - felly dyma bostio ychydig o luniau:

Lluniau o'r trip blynyddol i Gelli Gyffwrdd:
Lluniau o rhai o blant blwyddyn 6 sy'n gadael:Lluniau o'r sgwrs am Rwmania a'r parti a drefnwyd gan Llinos a Roberta wedi eu hymweliad a'r wlad honno:Rhai o'r bagiau a wnaeth y plant:
Bydd lluniau o'r mabolgampau blynyddol yn ymddangos yma maes o law:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home