Blog Ysgol yr Eifl

Friday, July 11, 2008

Mynd i hwylio

Dydd Llun - Aeth plant blwyddyn 5 a 3 o blwyddyn 6 I hwylio ym Mhwllheli. Roedd Gareth Owain a Richard yn dysgu ni i rhoi y mast a llywio’r cwch hwylio. Llwyddodd Non I droi drosodd y cwch drosodd.

Dydd Mawrth - Aeth blwyddyn 3 a 4 i hwylio dydd Mawrth roedden nhw yn gorfod gwneud yr un beth a ni. Lowri wnaeth droi drosodd y tro yma. Hefyd dyma Osian yn cael ei daro yn ei ben ac roedd ganddo lwmpun mawr ar ei ben.

Dydd Mercher- Aeth blwyddyn 6 I ysgol glan y mor ac cawsant ein rhannu i grwpiau mis Medi. Aeth Liam John adref yn sal. Cawsom hwyl ac roedd bawb yn bihafio yn dda. Mae ysgol glan y mor yn cwl. Daeth blant o ysgol feithrin i fyny am y bore. Roedd yna dipyn o blant wedi dod i fynu.

Dydd Iau- Y tro yma aeth blwyddyn 6 I hwylio roedden nhw hefyd yn gorfod gwneud yr un beth a ni. Elin a Lowri wnaeth droi trosodd y tac gwnaeth y hwyl brifo Luke yn ei ben.

Dydd Gwener- Roedden i fod Iiarddio heddiw ond roedd hi yn bwrw glaw. Rydan ni yn cael adroddiadau ni heddiw. Ac mae tywydd wedi bod yn afiach trwy wythnos.
Gan
Elin a Non

0 Comments:

Post a Comment

<< Home